napi-derive

napi-derive@2.0.4

What's Changed

napi-derive@2.0.3

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/napi-rs/napi-rs/compare/napi-derive@2.0.2...napi-derive@2.0.3

napi-derive@2.0.2

What's Changed

Full Changelog: https://github.com/napi-rs/napi-rs/compare/napi-derive@2.0.1...napi-derive@2.0.2

napi-derive@2.0.1

Full Changelog: https://github.com/napi-rs/napi-rs/compare/napi-derive@2.0.0...napi-derive@2.0.1